• مشخصات یخچال ساید بای سایدهیتاچی RM700 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR R-M700GP)گنجایش 900Lاینورتر داردآب ریز داردیخ ریز داردنوع گاز مبرد R-600aDual Fan Cooling داردسیستم انجماد سریع داردمرطوب نگه دارنده ی مواد داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1775x920x765mm)

  0 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  مشخصات یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی RW610 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR RW610)کلاس انرژی +Aگنجایش 600Lیخ ساز داردنوع گاز مبرد R-600aنوع کمپرسور اینورتر خطیDual Fan Cooling داردسیستم انجماد سریع داردمرطوب نگه دارنده ی مواد داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1760x855x727mm)

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • مشخصات یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB800 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR R-WB800)یخ ساز داردنور داخلی LEDنوع گاز مبرد R600aنوع کمپرسور اینورتر خطیسرما دهی سریع داردDual Fan Cooling داردصفحه نمایش دیجیتال داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1835x915x808mm)

  0 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات یخچال ساید بای ساید هیتاچی RS700 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR R-S700GP)کلاس انرژی ++Aگنجایش 900Lآب ریز داردیخ ریز داردنوع گاز مبرد R600aDual Fan Cooling داردسیستم انجماد سریع داردمرطوب نگه دارنده ی مواد داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1775x920x765mm)

  0 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات یخچال ساید French هیتاچیR-WB730 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR R-WB730)ظرفیت 640Lیخ ساز  خودکارکلاس انرژی ++Aنوع گاز مبرد R600aنوع کمپرسور اینورتر خطیDual Fan Cooling داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1835x860x808mm)

  0 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات یخچال ساید بای ساید Big French هیتاچیR-W910 (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR R-W910)کلاس انرژی ++Aگنجایش 600Lآب ریز داردیخ ریز داردنوع گاز مبرد R-600aنوع کمپرسور اینورتر خطیسرما دهی سریع داردDoual Fan Cooling داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1835x910x807mm)

  0 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مشخصات یخچال ساید بای ساید Big French هیتاچیR-W720F (مدل کالا: HITACHI REFRIGERATOR RW720F)کلاس انرژی ++Aگنجایش 582Lآب ریز داردیخ ریز داردنوع گاز مبرد R600aنوع کمپرسور اینورتر خطیDual Fan Cooling داردصفحه نمایش دیجیتالی آبی داردابعاد(عمقxعرضxارتفاع) (1835x910x727mm)

  0 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف